Dutch

Visie en missie

In een maatschappij waarbij het normaal is om op jezelf en je eigen toekomst gericht te zijn, wil Together investeren in verbinding onder jongeren en de kwetsbare mensen in de samenleving.

Together is een jongeren community. De ander staat centraal. Omdat wij geloven dat samen optrekken en oprechte aandacht levens kan veranderen. Het getuigt van echte naastenliefde zoals Jezus ons leert.

Met Together willen wij:

  • Bereiken: door deze verbinding met de jongeren geloven wij samen de kwetsbare mensen in onze samenleving te kunnen bereiken en met hen of voor hen ook écht iets te kunnen bereiken. Denk aan dat deze mensen zich gezien voelen, hulp krijgen in nood, een maatje vinden, mee kunnen draaien in projecten etc.
  • Verbinden: als organisatie willen wij ons verbinden met de jongeren en relatie opbouwen, en met hen uitreiken naar de kwetsbare mensen in onze samenleving
  • Ontmoeten: wij willen de jongeren in de samenleving ontmoeten en met hen de kwetsbare mens in onze samenleving ontmoeten.


Together werkt namens stichting Ontmoeting. Stichting Ontmoeting is een organisatie die de vastgelopen mensen helpt een stap verder te zetten in hun leven. Zij helpen de mensen om weer op hun eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Dit biedt perspectief in het leven.