Dutch

Wil je meer weten over Stichting Ontmoeting in Ede? Druk op deze link!

#doemeeEde

Wij zoeken studenten die bereid zijn om iets te doen voor onze doelgroep en de woorden van de Heere Jezus zelf willen ervaren en ontdekken in hun eigen leven: ‘’Het is zaliger te geven dan te ontvangen!’’

Christelijke naastenliefde: je motivatie om iets voor de kwetsbare medemens te doen komt voort uit je dankbaarheid van wat de Here Jezus voor jou heeft gedaan.

Praktisch:

  • We vragen van je dat je je herkent in de doelstelling hieronder genoemd.
  • Bezorging is op de woensdagen. We kijken naar jouw agenda mogelijkheden wanneer je een maaltijd kan bezorgen. Je doet dit altijd samen met mede broeders en zusters!
  • We verwachten dat je er ook voor openstaat om met de kwetsbare doelgroep mee te eten (bijv. het laatste adres waar je de maaltijd bezorgd)
  • De deadline voor aanmelden is woensdag 23 december. Dat doe je via deze link naar de groepsapp. In deze groepsapp maken we een planning.
Met deze link kom je direct in de WhatsApp groep!

We hopen en bidden dat wanneer je jezelf hiervoor dienstbaar wil opstellen God je zal vullen met Zijn liefde en Volheid die er in Hem te vinden is. We geloven dat ons eigen geloof versterkt kan worden door te dienen.

Probleemstelling: Voorheen hadden wij elke woensdag avond een maaltijd bereid voor flatbewoners Ede. Vanwege corona kunnen deze maaltijden niet meer doorgaan. Voor de eenzame en kwetsbare doelgroep wonend in de flats, geen mogelijkheid meer elkaar en vrijwilligers te ontmoeten en iets van de Liefde van God te ervaren. 

Oplossing: We moeten kijken naar nieuwe mogelijkheden om contact te blijven houden met deze kwetsbare doelgroep. Door de bereidheid van een aantal vrijwilligers die af en toe een maaltijd bereiden en bezorgen kan dit contact blijven voortbestaan. Tegenover de flats is er een locatie waar maaltijden bereid kunnen worden.

Doelen:

  1. Kwetsbare doelgroep blijven bereiken met christelijke naastenliefde.
  2. Studenten in Ede de mogelijkheid bieden om blijmoedig een maaltijd te verzorgen voor een kwetsbare doelgroep en hierdoor iets van de liefde van Christus te laten zien.